Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 26.06.2017 klo 16:00 - 19:40

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
191   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
192   Pöytäkirjan tarkastajat
193   Kaupunginhallituksen kokouksista ja päätöksistä tiedottaminen
194   Kaupunginhallituksen kokoontumisaika ja -paikka
195   Läsnäolo- ja puheoikeus kaupunginhallituksen kokouksissa
196   Kaupunginhallituksen sihteeri
197   Kaupunginhallituksen edustus toimielimissä
198   Kaupunginhallituksen konsernijaoston valitseminen
199 Hakeutuminen valinnanvapauspilottiin
200 Kouvolan matkakeskusalueen kehittämistä koskeva yhteistyösopimus
201 Kimolan kanavan kunnossapito- ja omistusjärjestelyt sekä talousarviomuutos
202 Kouvolan Vesi Oy:n haittakorvausmaksun päivittäminen
203 KSAO:n alaisuudessa toimivan Biosampo-yksikön toiminnan siirtäminen Xamkin toiminnaksi
204   Tilapäislainan myöntäminen Kettumäen kansanpuisto ry:lle
205   Tilapäislainan myöntäminen Teuroisten Kyläyhdistys ry:lle
206   Kouvolan kaupungin hankintaohjeen päivittäminen
207 Sisäisen tarkastuksen toimintaohje 1.7.2017 alkaen
208 Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen käsikirja 1.7.2017 alkaen
209   Viranhaltijapäätökset ja ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen kaupunginhallitukselle
210   Maksuista, maksusuunnitelmista ja saatavien poistamisesta päättäminen
211   Pitkäaikaisen luoton ottamisesta valtuuston talousarvion asettamissa rajoissa ja tilapäisluoton ottamisesta päättämisen delegointi
212   Vanhusneuvoston asettaminen
213   Vammaisneuvoston asettaminen
214   Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän yhtymäkokousedustajien valinta
215   Kouvolan kaupungin edustajien nimeäminen maakunnan väliaikaiseen valmistelutoimielimeen
216   Kaupunginhallituksen edustajan nimeäminen Hyvinvoiva Kouvola -ohjelman työryhmään
217   Kaupungin edustajien nimeäminen kutsuntalautakuntaan
218   Lukion ja perusopetuksen lehtorin virkojen (virkanrot: 11181, 11179 ja 11170) virkanimikkeiden muuttaminen
219   Valtuuston kokouksen 29.5.2017 päätösten toimeenpano
220   Valtuuston kokouksen 12.6.2017 päätösten toimeenpano
221   Ilmoitusasiat
222   Muut asiat

Osallistuja Tehtävä
Helminen Harri puheenjohtaja
Heikari Jani 1. varapuheenjohtaja
Hasu Jenny 2. varapuheenjohtaja
Eloranta Maria jäsen
Jokiranta Kimmo jäsen
Kaunisto Ville jäsen
Koskela Birgit jäsen
Käki Jari jäsen
Nyberg Jukka jäsen
Spies Kaisa jäsen
Tähtinen Sanna jäsen
Vainio Vesa jäsen
Witting Miia jäsen
Leppänen Jouko valtuuston pj.
Seppälä Topi valtuuston 2. vpj.
Huhtala Juha valtuuston 3. vpj.
Toikka Marita kaupunginjohtaja
Tommiska Katja hallintojohtaja
Forsell Tuukka talous- ja rahoitusjohtaja
Kumpu Arja hyvinvointipalvelujen johtaja
Tylli Hannu tekninen johtaja
Kristeri Kari vs. terveysjohtaja
Portaankorva Petteri edunvalvontapäällikkö
Niiranen Annikki asiantuntija, Carean toimitusjohtaja

Nähtävilläolo  
Kaupungin verkkosivuilla 4.7.2017 lähtien