Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 12.03.2018 klo 17:00 - 23:06

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
11   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
12   Pöytäkirjan tarkastajat
13 Kouvolan kaupungin maapoliittinen ohjelma 2018
14 Kouvola suunnittelee ja rakentaa 2018 - kaavoituskatsaus, yhdyskuntatekniikan työkohteet, tonttitarjonta
15   Lehtomäen päiväkodin KVR-urakoitsijan valinta
16   Talousarvion muutosesitys laajakaista-avustuksen maksamiseksi Osuuskunta Kymijoen Kyläkuidulle
17   Eron myöntäminen rakennus- ja ympäristölautakunnan jäsenyydestä sekä rakennus- ja ympäristölautakunnan täydentäminen
18   Eron myöntäminen aikuisväestön lautakunnan jäsenyydestä sekä aikuisväestön lautakunnan täydentäminen
19   Vastaus valtuustoaloitteeseen palveluosuuskuntaselvityksen tekemisestä haja-asutusalueen SOTE-palvelujen tukemiseksi ja keskittämiskehityksen haittojen vähentämiseksi
20   Vastaus valtuustoaloitteeseen kaupungin kokonaan kustantaman sote-kortin saamiseksi 80 vuotta täyttäneille kouvolalaisille heidän taksikuljetuksiaan varten
21   Vastaus valtuustoaloitteeseen koskien ´Betonihelvetti´ käsitteestä luopumisesta Kouvolan julkisuuskuvan parantamiseksi
22 Hallintosääntö 1.4.2018 alkaen
23 Kouvolan tulevaisuuden palvelumalli 2030
24 Apulaiskaupunginjohtajan viran perustaminen, talous- ja rahoitusjohtajan viran lakkauttaminen sekä talous- ja rahoitusjohtaja Tuukka Forsellin siirtäminen apulaiskaupunginjohtajan virkasuhteeseen
25   Valtuustoaloite Inkeroisten Alvar Aalto keskittymän valinnasta asuntomessujen 2019 etäkohteeksi
26 Valtuustoaloite työryhmän perustamiseksi Tornionmäen vesitornin ´ehostamiseksi´
27   Valtuustoaloite Kouvolan pääkirjaston kahvilan siirtämiseksi yläkertaan
28   Valtuustoaloite anonyymista rekrytoinnista Kouvolan kaupungin virkoihin ja tehtäviin
29   Valtuustoaloite terveyskeskusten lääkäripalvelujen parantamisesta
30   Valtuustoaloite voitontavoittelun rajaamisesta varhaiskasvatuksessa

Osallistuja Tehtävä
Aikio Jenni jäsen
Byman Mika jäsen
Eskelinen Antti jäsen
Hasu Jenny jäsen
Heikari Jani jäsen
Helminen Harri jäsen
Hovi Henna jäsen
Huhtala Juha jäsen
Hyytiäinen Sari jäsen
Jokiranta Kimmo jäsen
Karvonen Tapio jäsen
Kasurinen Outi jäsen
Kaunisto Ville jäsen
Koivisto Antti jäsen
Korpivaara Pekka jäsen
Koskela Birgit jäsen
Kossila Päivi jäsen
Kuisma Risto jäsen
Käki Jari jäsen
Laakso Sheikki jäsen
Laine Raimo jäsen
Larikka Jari jäsen
Leppänen Jouko jäsen
Lindholm Matti jäsen
Lindström Jari jäsen
Liukkonen Jorma jäsen
Lonka Mirja jäsen
Mattila Minna-Kristiina jäsen
Melkko Sari jäsen
Nuorivuori Marja-Terttu jäsen
Nyberg Jukka jäsen
Nykänen Marjatta jäsen
Pakkanen Markku jäsen
Peltola Pulla jäsen
Pyötsiä Johanna jäsen
Raunio Milla jäsen
Rautiainen Aimo jäsen
Ripattila Juha jäsen
Ristolainen Niina jäsen
Rouvari Sinikka jäsen
Sahamies Arto jäsen
Seppälä Kirsi jäsen
Seppälä Topi jäsen
Silén Jukka jäsen
Smeds Sakari jäsen
Spies Kaisa jäsen
Suninen Jouni jäsen
Sydänmaanlakka Verna jäsen
Tikka Anna jäsen
Tähtinen Sanna jäsen
Vainio Marja-Leena jäsen
Vainio Vesa jäsen
Wall Janne jäsen
Varjola Liisa jäsen
Witting Miia jäsen
Palmroos Maria nuorisovaltuuston edustaja
Mettälä Elma nuorisovaltuuston edustaja
Toikka Marita kaupunginjohtaja
Tommiska Katja hallintojohtaja
Forsell Tuukka talous- ja rahoitusjohtaja
Harjula Jyrki strategia- ja kehittämisjohtaja
Karhu Päivi henkilöstöjohtaja
Kumpu Arja hyvinvointipalveluiden johtaja
Käki Anne viestintäpäällikkö
Portaankorva Petteri kehitysjohtaja
Sandås Päivi kaupunginlakimies
Tylli Hannu tekninen johtaja
Laine Terttu hallintosihteeri
Frosti Lauri varajäsen
Honkimaa Joonas varajäsen
Huuhilo Manu varajäsen
Paloranta Pertti varajäsen
Ylimäki Kalle varajäsen
Moilanen Anssi nuorisovaltuuston varaedustaja

Nähtävilläolo  
Julkaistu kaupungin verkkosivuilla 21.3.2018 lähtien