Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 23.04.2018 klo 17:00 - 20:59

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
31   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
32   Pöytäkirjan tarkastajat
33 Vapaaehtoisen sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän perustaminen Kymenlaaksoon
34 Hakeutuminen valinnanvapauspilottiin
35 Kimolan kanavan kunnossapito- ja omistusjärjestelyt sekä talousarviomuutos
36 Kouvolan logistiikka-alueen (Kouvolan RRT) kaavarunko ja yleissuunnitelmaraportti - hyväksymiskäsittely
37   Nuorisokeskus Anjalan Kivinavetan hankesuunnitelman ja kokonaiskustannusarvion muutoksen hyväksyminen
38   Pioneerikoulun saneeraushanke ja siihen liittyvä talousarvion muutos
39   Kouvolan jäähallin kansi -rakennushankkeen lisämääräraha
40   Määrärahan myöntäminen rakennusten purkamiselle ja hankesuunnittelulle
41   Ikääntyneiden palvelujen talousarviomuutos 2018
42   Vuodelle 2018 talousarvioon asetetun työmarkkinatuen kuntaosuuden tavoitetason saavuttaminen
43   Eron myöntäminen rakennus- ja ympäristölautakunnan varajäsenyydestä sekä rakennus- ja ympäristölautakunnan täydentäminen
44   Eron myöntäminen lasten ja nuorten lautakunnan varajäsenyydestä sekä lasten ja nuorten lautakunnan täydentäminen
45   Vastaus valtuustoaloitteeseen ilmaisten tuotteiden jakamisen kieltämisestä tori- ja markkinapäivinä
46   Vastaus valtuustoaloiteeseen Lautarontien kevyen liikenteen väylän parantamisesta
47   Vastaus valtuustoaloitteeseen kaupungin ruokapalveluiden siirtymisestä käyttämään vastuullisesti tuotettua ja jalostettua suomalaista ruokaa
48   Vastaus valtuustoaloitteeseen Tykkimäen moottoriurheilukeskuksen säilyttämiseksi
49   Vastaus valtuustoaloitteeseen Tykkimäen moottoriradan siirtämiseksi Kymi Ringin alueelle
50 Vastaus valtuustoaloitteeseen Kouvolan kaupungin rakennusjärjestyksen päivittämisestä
51   Vastaus valtuustoaloitteeseen Kouvolan lastensuojelun sosiaalityön asiakasmitoituksesta
52   Vastaus valtuustoaloitteeseen maksuttoman joukkoliikenteen myöntämisestä ennen 1932-syntyneille kouvolalaisille
53 Vastaus valtuustoaloitteeseen Kouvolan hakemisesta Reilun kaupan kaupungiksi
54 Vastaus kuntalaisaloitteeseen palvelumallin 2030 muutosesityksestä
55 Valtuustoaloitteita koskeva selvitys vuodelta 2017
56   Valtuustoaloite tuen antamisesta vanhemmuuden harkintaan ja suunnitteluun
57   Valtuustoaloite Kouvolan nuorten työllistämisestä ja tukityöllistämisestä 2018-2020
58   Valtuustoaloite vanhusten kotihoidon tiimimallista

Osallistuja Tehtävä
Aikio Jenni jäsen
Byman Mika jäsen
Eloranta Maria jäsen
Eskelinen Antti jäsen
Hasu Jenny jäsen
Heikari Jani jäsen
Helminen Harri jäsen
Hovi Henna jäsen
Hyytiäinen Sari jäsen
Jokiranta Kimmo jäsen
Karvonen Tapio jäsen
Kasurinen Outi jäsen
Kaunisto Ville jäsen
Koivisto Antti jäsen
Korpivaara Pekka jäsen
Koskela Birgit jäsen
Kuisma Risto jäsen
Käki Jari jäsen
Laakso Sheikki jäsen
Laine Raimo jäsen
Larikka Jari jäsen
Lehtomäki Maija jäsen
Leppänen Jouko jäsen
Lindholm Matti jäsen
Liukkonen Jorma jäsen
Lonka Mirja jäsen
Mattila Minna-Kristiina jäsen
Melkko Sari jäsen
Nuorivuori Marja-Terttu jäsen
Nyberg Jukka jäsen
Nykänen Marjatta jäsen
Pakkanen Markku jäsen
Peltola Pulla jäsen
Pyötsiä Johanna jäsen
Raunio Milla jäsen
Ripattila Juha jäsen
Ristolainen Niina jäsen
Rouvari Sinikka jäsen
Sahamies Arto jäsen
Seppälä Kirsi jäsen
Silén Jukka jäsen
Smeds Sakari jäsen
Spies Kaisa jäsen
Suninen Jouni jäsen
Sydänmaanlakka Verna jäsen
Tikka Anna jäsen
Tähtinen Sanna jäsen
Vainio Marja-Leena jäsen
Vainio Vesa jäsen
Wall Janne jäsen
Varjola Liisa jäsen
Werning Paula jäsen
Witting Miia jäsen
Mettälä Elma nuorisovaltuuston edustaja
Palmroos Maria nuorisovaltuuston edustaja
Toikka Marita kaupunginjohtaja
Tommiska Katja hallintojohtaja
Forsell Tuukka apulaiskaupunginjohtaja
Harjula Jyrki strategia- ja kehittämisjohtaja
Jormanainen Juha toimitilajohtaja
Karhu Päivi henkilöstöjohtaja
Kumpu Arja hyvinvointipalveluiden johtaja
Käki Anne viestintäpäällikkö
Portaankorva Petteri kehitysjohtaja
Sandås Päivi kaupunginlakimies
Tylli Hannu tekninen johtaja
Laine Terttu hallintosihteeri
Honkimaa Joonas varajäsen
Koskinen Erkka varajäsen
Kuutti Heikki varajäsen
Paloranta Pertti varajäsen
Ylä-Outinen Mia varajäsen

Nähtävilläolo  
Julkaistu kaupungin verkkosivuilla 2.5.2018 lähtien