Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 13.05.2019 klo 15:02 - 17:28

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
164   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
165   Pöytäkirjan tarkastajat
166   Ajankohtaiset infoasiat
167   Kaupunginhallituksen alaisten toimintojen kuukausikatsaus 1-3/2019
168   Talouden ja henkilöstön kuukausikatsaus 1-3/2019
169   Talousarvion laadintaohjeet ja kehys vuodelle 2020
170   Poistosuunnitelman hyväksyminen ja poistolaskennan pohjan vahvistaminen
171   Kouvolan Asunnot Oy:lle myönnetyn takauksen lainaehtojen hyväksyminen
172   Kouvolan Vesi Oy:n laina investointien kattamiseen
173   Keltin vesihuolto-osuuskunnan hakemus liittymismaksun osan siirtämisestä taseessa pääomalainaksi
174   Kaakkois-Suomen Tieto Oy:n osakassopimuksen muuttaminen
175   Päätösvallan siirto etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä koskevissa asioissa
176   Paikkatietoinsinöörin viran perustaminen
177   Perusopetuksen ja lukion lehtorin viran (virkanro: 11138) nimikkeen muuttaminen
178   Oikaisuvaatimus strategia- ja kehittämisjohtajan päätökseen koskien työllisyyspäällikön valintaa
179   Päätösvallan siirtäminen koskien koulunkäynninohjaajien lomauttamista koulujen kesäkeskeytysaikana
180   Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän yhtymäkokousedustajan valitseminen
181   Europarlamenttivaalien 2019 vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien täydentäminen
182   Eron myöntäminen luottamustoimesta sekä tarkastuslautakunnan täydentäminen
183   Vastaus valtuustoaloitteeseen Pedofilian estäminen
184   Ilmoitusasiat
185   Muut asiat

Osallistuja Tehtävä
Helminen Harri puheenjohtaja
Hasu Jenny 2. varapuheenjohtaja
Eloranta Maria jäsen
Jokiranta Kimmo jäsen
Karvonen Tapio jäsen
Koskela Birgit jäsen
Käki Jari jäsen
Nyberg Jukka jäsen
Spies Kaisa jäsen
Tähtinen Sanna jäsen
Vainio Vesa jäsen
Witting Miia jäsen
Larikka Jari varajäsen
Leppänen Jouko valtuuston pj.
Werning Paula valtuuston 1. vpj.
Forsell Tuukka vs. kaupunginjohtaja
Sandås Päivi kaupunginlakimies
Kumpu Arja hyvinvointijohtaja
Karhu Päivi henkilöstöjohtaja
Kunnas Hellevi talousjohtaja
Niemi Veikko kasvatus- ja opetusjohtaja
Piiroinen Pirjo erityisen tuen päällikkö

Nähtävilläolo  
yleisessä tietoverkossa, Kouvolan kaupungin verkkosivuilla lähtienPykälät 171, 175, 179 ja 181 ovat nähtävänä yleisessä tietoverkossa, kaupungin kotisivuilla 14.5.2019 lähtien