Poistuminen | Toimielimet | Tekninen lautakunta | Pöytäkirja 14.05.2013 | Avaa haku
Tekninen lautakunta

§ 139

14.05.2013

 

Poikkeamishakemus, Jaalan Itärinne Oy/ Pauli Hakuli

 

1500/10.02.05/2013

 

Tela § 139

Jaalan Itärinne Oy/Pauli Hakuli hakee poikkeamista maankäyttö- ja rakennuslain 171.3 §: nojalla poikkeamista maankäyttö- ja rakennuslain 58.1 §:n määräyksestä, jonka mukaan rakennusta ei saa rakentaa vastoin voimassa olevaa asemakaavaa.

Poikkeamisen voi myöntää Kaakkois-Suomen ELY-keskus.

 

Hakemuksen mukaan on tarkoitus hakea poikkeamista ranta-asemakaaavan rakennusoikeudesta ja rakennusten lukumäärästä ja vähimmäisetisyydestä.

Hakemus kohdistuu olemassa olevaan kesäkeittiöön, 9,5 kem2.

 

Rakennuspaikka sijaitsee Karijärven rannalla Herransaaressa. Alueella on voimassa Aurantolan ja Länsirannan ym tilojen ranta-asemakaava. Kaava on vahvistettu vuonna 1980.

Rakennuspaikan koko on n. 5500 m2.

 

Ranta-asemakaavan mukaan rakennuksia saa olla korkeintaan kolme ja rakennusoikeutta yhteensä 120 kem2.

Tontilla on useampia rakennuksia kuin kolme ja rakennusoikeus on jo ylittynyt.

 

Naapurit on kuultu ei huomautettavaa.

 

Kyseessä on jo olemassa oleva kesäkeittiö, 9,5 kem2, jossa on kiinteä tulisija.

 

Poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Ei vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista eikä vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista.

Rakentaminen ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen, kyseessä on olemassa oleva kesäkeittiö, tai muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

 

Kartta alueesta ja asemapiirros ovat

 

liitteenä nro 4.

 

Lisätietoja: kaavoitusinsinööri Kari Parjanne, puh 020 615 7404, kari.parjanne(a)kouvola.fi

 

Teknisen johtajan ehdotus:

 

Tekninen lautakunta päättää puoltaa Pauli Hakulin poikkeamislupahakemusta Kaakkois-Suomen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskukselle edellä esitetyin perustein.

 

Teknisen lautakunnan päätös:

 

Päätösehdotus hyväksyttiin.

____________Poistuminen | Toimielimet | Tekninen lautakunta | Pöytäkirja 14.05.2013 | Avaa haku