Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
62   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
63   Pöytäkirjan tarkastajat
64 Vuoden 2018 arviointikertomus
65 Kouvolan kaupungin tilinpäätös 2018
66 Henkilöstökertomus vuodelta 2018
67 Osavuosikatsaus 1-4/2019
68   Talousarviomuutos 2_2019, investoinnit (TELA; maaomaisuus ja paikkatieto, yhdyskuntatekniikka)
69   Omavelkainen takaus Kouvolan Asunnot Oy:n lainalle
70 Kaupungin organisaation uudistaminen
71 Haavikujan lähialueen asemakaavan muutos, kaava nro 07/005
72 Lassilanpellontien lähialueen asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 21/021
73 Pappilankujan asemakaavamuutos, kaava nro 21/027
74 Keskustien asemakaavan muutos, kaava nro 33/008
75   Valtuustoaloite Utin laskuvarjohyppylentojen rajoittamispäätöksestä valittamisesta Korkeimpaan oikeuteen

Osallistuja Tehtävä
Leppänen Jouko puheenjohtaja
Werning Paula 1. varapuheenjohtaja
Pakkanen Markku 2. varapuheenjohtaja
Huhtala Juha 3. varapuheenjohtaja
Aikio Jenni jäsen
Byman Mika jäsen
Eloranta Maria jäsen
Eskelinen Antti jäsen
Hasu Jenny jäsen
Helminen Harri jäsen
Honkimaa Joonas jäsen
Hovi Henna jäsen
Jokiranta Kimmo jäsen
Karvonen Tapio jäsen
Kasurinen Outi jäsen
Kaunisto Ville jäsen
Koskela Birgit jäsen
Kossila Päivi jäsen
Kuisma Risto jäsen
Käki Jari jäsen
Laakso Sheikki jäsen
Laine Raimo jäsen
Larikka Jari jäsen
Lehtomäki Maija jäsen
Lindholm Matti jäsen
Lindström Jari jäsen
Lonka Mirja jäsen
Mattila Minna-Kristiina jäsen
Nuorivuori Marja-Terttu jäsen
Nyberg Jukka jäsen
Nykänen Marjatta jäsen
Pyötsiä Johanna jäsen
Raunio Milla jäsen
Rautiainen Aimo jäsen
Ripattila Juha jäsen
Ristolainen Niina jäsen
Rouvari Sinikka jäsen
Sahamies Arto jäsen
Seppälä Kirsi jäsen
Silén Jukka jäsen
Smeds Sakari jäsen
Suninen Jouni jäsen
Sydänmaanlakka Verna jäsen
Taskinen Kari jäsen
Tähtinen Sanna jäsen
Vainio Marja-Leena jäsen
Vainio Vesa jäsen
Varjola Liisa jäsen
Witting Miia jäsen
Mettälä Elma nuorisovaltuuston edustaja
Palmroos Maria nuorisovaltuuston edustaja
Toikka Marita kaupunginjohtaja
Harjula Jyrki strategia- ja kehittämisjohtaja
Karhu Päivi henkilöstöjohtaja
Kumpu Arja hyvinvointijohtaja
Kunnas Hellevi talousjohtaja
Niemi Veikko kasvatus- ja opetusjohtaja
Sandås Päivi kaupunginlakimies
Seppä Minna viestintäpäällikkö
Toikka Vesa liikunta- ja kulttuurijohtaja
Tylli Hannu tekninen johtaja
Laine Terttu hallintosihteeri
Jacksen Sanna varajäsen
Klemola Pauliina varajäsen
Koskinen Erkka varajäsen
Lindqvist Katja varajäsen
Mikkola Markku varajäsen
Norppa Matti varajäsen
Sorvali Ritva varajäsen
Taskinen Jyrki varajäsen
Ylimäki Kalle varajäsen
Ylä-Outinen Mia varajäsen

Nähtävilläolo  
Yleisessä tietoverkossa, Kouvolan kaupungin verkkosivuilla 26.6.2019 lähtien