Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
24   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
25   Pöytäkirjan tarkastajat
26   Muut asiat
27   Ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen

Osallistuja Tehtävä
Mikkola Markku puheenjohtaja
Rämä Leena jäsen
Voipio Anna jäsen
Rasimus Risto varajäsen
Rantamo Tuula varajäsen
Sandås Päivi kaupunginlakimies

Nähtävilläolo  
yleisessä tietoverkossa, Kouvolan kaupungin verkkosivuilla 5.6.2019 lähtien