Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
27   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
28   Pöytäkirjan tarkastajat
29   Kaupunginhallituksen henkilöstöjaoston syksyn 2019 kokoukset
30 Täyttölupa-anomukset
31   Henkilöstötarkastelu

Osallistuja Tehtävä
Nykänen Marjatta puheenjohtaja
Nyberg Jukka varapuheenjohtaja
Aikio Jenni jäsen
Käki Jari jäsen
Sydänmaanlakka Verna jäsen
Karhu Päivi henkilöstöjohtaja
Leiri Kirsi palvelussuhdepäällikkö

Nähtävilläolo  
yleisessä tietoverkossa, Kouvolan kaupungin verkkosivuilla 15.8.2019 lähtien