Asianro   Otsikko  Esityslista PDF-muodossa
1   Laillisuus ja päätösvaltaisuus
2   Pöytäkirjan tarkastaminen
3   Ympäristöluvan myöntäminen rakennus- ja purkujätteen sekä pilaantumattoman maa-ainesjätteen kierrätysaseman toimintaan kiinteistöillä 286-401-18-13 ja 286-401-5-164
4   Ympäristöluvan rauettaminen kiinteistöllä 286-23-28-6
5   Hakemus jätevesipumppaamon sijoittamisesta kiinteistölle 286-401-20-2
6 Rakennus- ja ympäristölautakunnan talousarvio 2020 sekä talous- ja henkilöstösuunnitelma 2020-2022
7 Rakennus- ja ympäristölautakunnan alaisten toimintojen osavuosikatsaus 1.1. - 31.8.2019
8   Ilmoitusasiat

Osallistuja Tehtävä
Kuisma Risto puheenjohtaja
Bamberg Ukko varapuheenjohtaja
Jacksen Sanna jäsen
Konka Reino jäsen
Koskinen Jari jäsen
Lehtinen Lotta jäsen
Purontakanen Seppo jäsen
Tikka Anna jäsen
Ylä-Outinen Mia jäsen
Jokiranta Kimmo kaupunginhallituksen edustaja
Moilanen Anssi nuorisovaltuuston edustaja
Riikonen Julia nuorisovaltuuston edustaja
Ryynänen Tapani esittelijä
Friman Hannu esittelijä
Tylli Hannu tekninen johtaja
Sandås Päivi lakimies
Kaalinpää Kirsi sihteeri

Nähtävilläolo  
yleisessä tietoverkossa, Kouvolan kaupungin verkkosivuilla 16.10.2019 lähtien