Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
85   Laillisuus ja päätösvaltaisuus
86   Pöytäkirjan tarkastaminen
87   Ympäristöluvan myöntäminen rakennus- ja purkujätteen sekä pilaantumattoman maa-ainesjätteen kierrätysaseman toimintaan kiinteistöillä 286-401-18-13 ja 286-401-5-164
88   Ympäristöluvan rauettaminen kiinteistöllä 286-23-28-6
89   Hakemus jätevesipumppaamon sijoittamisesta kiinteistölle 286-401-20-2
90 Rakennus- ja ympäristölautakunnan talousarvio 2020 sekä talous- ja henkilöstösuunnitelma 2020-2022
91 Rakennus- ja ympäristölautakunnan alaisten toimintojen osavuosikatsaus 1.1. - 31.8.2019
92   Ilmoitusasiat
93   Muut esille tulevat asiat

Osallistuja Tehtävä
Kuisma Risto puheenjohtaja
Jacksen Sanna jäsen
Konka Reino jäsen
Purontakanen Seppo jäsen
Ylä-Outinen Mia jäsen
Forsström Petri varajäsen
Klemola Pauliina varajäsen
Moilanen Anssi nuorisovaltuuston edustaja
Ryynänen Tapani esittelijä
Friman Hannu esittelijä
Kaalinpää Kirsi sihteeri

Nähtävilläolo  
yleisessä tietoverkossa, Kouvolan kaupungin verkkosivuilla 16.10.2019 lähtien