Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Verlan OYK, muutos ja laajennus
  Verlan OYK_kaavaselostus
  Verlan OAS_liitteet 1-4
Oheismateriaali
  Verla OYK_rakennusinventointi 2018
  Liite1_Aluerajaus_yleiskaavatyyppinen rajaus
  Liite2_Ote_maakuntakaavasta
  Liite3_Verlan vanha OYK
  Liite4_Ote Jaalan itäosan rantayleiskaavasta
  Liite5_Luontoselvitys
  Liite6_Arkeologinen inventointi
  Liite7_Emätilaselvitys ja mitoituslaskelma
  Liite10_Suojelupäätös_YM 31.3.2016
  Liite11_Suojelupäätös_Valtioneuvosto 6.5.1993
  Liite9_Rakennusinventoinnin talokartta
  Vastineet lausuntoihin Verlan OYK:n 2. luonnoksesta
  Vastineet_Mielipiteet 1-7_A-G
  Rakennusinventointi 2011
  Liite8_Rakentamistilanneselvitys_ei henkilöiden nimiäEdellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa