Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  Anjalankosken taajamayleiskaavan muutos ja laajentaminen, KAAVAEHDOTUSKARTTA
  Anjalankosken taajamayleiskaavan muutos ja laajentaminen, KAAVASELOSTUS
  Anjalankosken taajamayleiskaavan muutos ja laajentaminen, Liite1_OAS
  Anjalankosken taajamayleiskaavan muutos ja laajentaminen, Liite2_Viranomaisneuvottelun muistio 21.3.2018
  Anjalankosken taajamayleiskaavan muutos ja laajentaminen, Liite3_Anjalankosken taajamayleiskaava
  Anjalankosken taajamayleiskaavan muutos ja laajentaminen, Liite4_Yleiskaavan muutoskohteet
  Anjalankosken taajamayleiskaavan muutos ja laajentaminen, Liite5_Ote Vt 15 tiesuunnitelman yleiskartasta
  Anjalankosken taajamayleiskaavan muutos ja laajentaminen, Liite6_Kaavaluonnos: lausunnot, mielipiteet ja vastineet


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa