Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
42   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
43   Pöytäkirjan tarkastajat
44 Henkilöstösuunnitelma vuosille 2020 - 2022
45 Täyttölupa-anomukset

Osallistuja Tehtävä
Nykänen Marjatta puheenjohtaja
Nyberg Jukka varapuheenjohtaja
Jokiranta Kimmo jäsen
Larikka Jari jäsen
Sydänmaanlakka Verna jäsen
Eskelinen Antti varajäsen
Spies Kaisa varajäsen
Karhu Päivi henkilöstöjohtaja
Saarela Annamaija henkilöstösuunnittelupäällikkö

Nähtävilläolo  
yleisessä tietoverkossa, Kouvolan kaupungin verkkosivuilla 22.11.2019 lähtien