Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  56  Perusopetuksen kehittämisen organisoituminen ja kuntatason aikataulutettu työsuunnitelma
  57  Väliraportti Kouvolan kaupungin perusopetus 2019-2030
  58  Perusopetuksen kehittäminen, väliraportin taustamateriaali
  59  Perusopetus 2019-2030 loppuraportti 21.8.2019
  60  Päätöksenteon vaikutusten arviointi
  61  Perusopetuksen vaikuttamismahdollisuudet
  62  Kylien neuvottelukunnan kannanotto perusopetuksen kouluverkkoon
  63  Kannanotto Tehtaanmäen koulun puolesta
  64  Adressi Kaipiaisten koulun puolesta
  65  Adressi Ummeljoen koulun puolesta
  66  Pilkanmaan koulun vanhempainyhdistyksen kannanotto kouluverkkoon
  67  Vetoomus Pilkanmaan ala-asteen puolesta
  68  Adressi Inkeroisten Tehtaanmäen koulun puolesta
  69  Kannanotto kasvatus- ja opetuslautakunnan 21.8.2019 tekemään lukion ja perusopetuksen palveluverkkoesitykseen/OAJ:n Kouvolan paikallisyhdistys ry, Kouvolan opettajien ammattiyhdistys ry
  70  Kannanotto Valkealan kirjaston puolesta
  71  Anjala Elää yhdistyksen vetoomus Anjalan koulun rakentamispäätöksen säilyttämiseksi
  72  Anjalan koulun vanhempaintoimikunnan vetoomus Anjalan koulun puolesta
  73  Lukiokoulutuksen palveluverkkoselvitys 2019
  74  Lisäselvitys lukioverkkoselvitykseen
  75  Lukiokoulutuksen vaikuttamismahdollisuudet
  76  Kouvolan nuorisovaltuuston lausunto Klan lukiokoulutuksen palveluverkkoselvityksestä 2019
  77  Lapinjärven kunnanhallituksen vetoomus Elimäen lukion säilyttämisen puolesta
  78  Vetoomus Valkealan lukion puolesta
  79  Vetoomus Valkealan lukion säilyttämisestä
  80  Vetoomus Voikkaan puolesta_Voikkaan ala-asteen vanhempaintoimikunta ja Voikkaan lapsiperheet
  81  Vetoomus Voikkaan puolesta_liite
  82  Kirje Elimäkeä koskevista säästöesityksistä, Elimäen Vanhemmat ja Elimäen MLL
  83  Varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvitys 28.8.2019
  84  Varhaiskasvatuksen vaikuttamismahdollisuudet
  85  Nuorisopalvelujen palveluverkkoselvitys 28.8.2019
  86  Palveluverkkomuutokset, koulukohtaiset kustannuserittelyt
  87  Anjalan koulun väistötilojen henkilöstöpalaverin 31.10.2019 muistio
  88  Ratkaisuehdotus Anjala-Inkeroinen-alueen perusopetuksen järjestämiseksi - Etelä-Kouvolan Yhtenäiskoulu
  89  Arkkitehtuurin asiantuntijoiden näkökulma Kovuolan kouluverkkouudistukseen
  90  Jouni Honkasen kirje kouluverkkouudistuksesta
  91  Vetoomus Ummeljoen koulun puolesta
  92  Äänestysluettelo, liite nro 94
  93  Äänestysluettelo, liite nro 95
  94  Äänestysluettelo, liite nro 96
  95  Äänestysluettelo, liite nro 97

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa