Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  44  Perusopetuksen kehittämisen organisoituminen ja kuntatason aikataulutettu työsuunnitelma
  45  Väliraportti Kouvolan kaupungin perusopetus 2019-2030
  46  Perusopetuksen kehittäminen, väliraportin taustamateriaali
  47  Perusopetus 2019-2030 loppuraportti 21.8.2019
  48  Päätöksenteon vaikutusten arviointi
  49  Perusopetuksen vaikuttamismahdollisuudet
  50  Kylien neuvottelukunnan kannanotto perusopetuksen kouluverkkoon
  51  Kannanotto Tehtaanmäen koulun puolesta
  52  Adressi Kaipiaisten koulun puolesta
  53  Adressi Ummeljoen koulun puolesta
  54  Pilkanmaan koulun vanhempainyhdistyksen kannanotto kouluverkkoon
  55  Vetoomus Pilkanmaan ala-asteen puolesta
  56  Adressi Inkeroisten Tehtaanmäen koulun puolesta
  57  Kannanotto kasvatus- ja opetuslautakunnan 21.8.2019 tekemään lukion ja perusopetuksen palveluverkkoesitykseen/OAJ:n Kouvolan paikallisyhdistys ry, Kouvolan opettajien ammattiyhdistys ry
  58  Kannanotto Valkealan kirjaston puolesta
  59  Anjala Elää yhdistyksen vetoomus Anjalan koulun rakentamispäätöksen säilyttämiseksi
  60  Anjalan koulun vanhempaintoimikunnan vetoomus Anjalan koulun puolesta
  61  Lukiokoulutuksen palveluverkkoselvitys 2019
  62  Lisäselvitys lukioverkkoselvitykseen
  63  Lukiokoulutuksen vaikuttamismahdollisuudet
  64  Kouvolan nuorisovaltuuston lausunto Klan lukiokoulutuksen palveluverkkoselvityksestä 2019
  65  Lapinjärven kunnanhallituksen vetoomus Elimäen lukion säilyttämisen puolesta
  66  Vetoomus Valkealan lukion puolesta
  67  Vetoomus Valkealan lukion säilyttämisestä
  68  Vetoomus Voikkaan puolesta_Voikkaan ala-asteen vanhempaintoimikunta ja Voikkaan lapsiperheet
  69  Vetoomus Voikkaan puolesta_liite
  70  Kirje Elimäkeä koskevista säästöesityksistä, Elimäen Vanhemmat ja Elimäen MLL
  71  Varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvitys 28.8.2019
  72  Varhaiskasvatuksen vaikuttamismahdollisuudet
  73  Nuorisopalvelujen palveluverkkoselvitys 28.8.2019
  74  Palveluverkkomuutokset, koulukohtaiset kustannuserittelyt
  75  Anjalan koulun väistötilojen henkilöstöpalaverin 31.10.2019 muistio
  76  Ratkaisuehdotus Anjala-Inkeroinen-alueen perusopetuksen järjestämiseksi - Etelä-Kouvolan Yhtenäiskoulu
  77  Arkkitehtuurin asiantuntijoiden näkökulma Kovuolan kouluverkkouudistukseen

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa