Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
215   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
216   Pöytäkirjan tarkastajat
217 Asemakaavan muutos, kaava nro 11/006 Lumon, kaavaehdotus
218 Kadunpitopäätös eräistä kaduista
219   Talousarviomuutos 2019, käyttötalous
220   Tehdyt viranhaltijapäätökset
221   Muut esille tulevat asiat

Osallistuja Tehtävä
Wall Janne puheenjohtaja
Kasurinen Outi varapuheenjohtaja
Hämäläinen Tiina jäsen
Laine Raimo jäsen
Larikka Jari jäsen
Lavonen Esko jäsen
Lehtola Leila jäsen
Lehtonen Erkki jäsen
Raunio Milla jäsen
Ripattila Juha jäsen
Suninen Jouni jäsen
Vainio Essi jäsen
Vainio Marja-Leena jäsen
Hartama Emmi nuorisovaltuuston edustaja
Tylli Hannu esittelijä
Ahtiainen Anne asiantuntija
Kangasniemi-Kuikka Anne asiantuntija
Takkinen Päivi asiantuntija
Sandås Päivi asiantuntija
Ahola Ritva sihteeri
Palmroos Maria nuorisovaltuuston edustaja
Kyntäjä Timo asiantuntija
Väkevä Jani asiantuntija

Nähtävilläolo  
yleisessä tietoverkossa, Kouvolan kaupungin verkkosivuilla 20.11.2019 lähtien.  
Alkaen 20.11.2019