Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
113   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
114   Pöytäkirjan tarkastajat
115 Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2020 - 2022

Osallistuja Tehtävä
Hovi Henna puheenjohtaja
Lindholm Matti varapuheenjohtaja
Eskelinen Antti jäsen
Helkala Maarit jäsen
Honkimaa Joonas jäsen
Kinnunen Raimo jäsen
Lindqvist Katja jäsen
Mattila Minna-Kristiina jäsen
Puhakka Ari varajäsen
Soinlahti Eerika jäsen
Suutari Tero jäsen
Varjola Liisa jäsen
Ylimäki Kalle jäsen
Rautiainen Anni nuorisovaltuuston varaedustaja
Vilkki Sonja nuorisovaltuuston edustaja
Niemi Veikko esittelijä, kasvatus- ja opetusjohtaja
Kuusisto Helena varhaiskasvatuspäällikkö
Kohonen Auli sihteeri

Nähtävilläolo  
yleisessä tietoverkossa, Kouvolan kaupungin verkkosivuilla 7.11.2019 lähtien